Archief voor de ‘zorg’ Categorie

Bestaat er nog recht?, deel 2

c45d9742cb358a0850bc8de994ec985f

Als zich bij een advocaat met familierecht als specialisme een cliënt aandient met een aanklacht wegens mishandeling in de gezinssfeer, gaat een jurist onvervaard aan de slag.
En zo hoort dat ook. Er zijn op dit terrein te veel misstanden die het ten volle verdienen om aan de kaak gesteld te worden.
Rijst de vraag: moet een advocaat zich vergewissen van de betrouwbaarheid (van het verhaal) van z’n cliënt?
Ik weet het niet. Maar het lijkt me niet meer dan logisch.

In de affaire van de Naardense ontvoerings/ gijzelingszaak met een niet te filmen nasleep van drie jaar zijn er twee mogelijkheden:
1.Mr. De Wijn heeft het relaas van haar cliënt met een persoonlijkheidsstoornis zonder de ware feiten te checken, kritiekloos geaccepteerd, liet zich voor zijn karretje spannen en is er vervolgens met gestrekt been in gegaan. Dat het verhaal volledig uit de perverse fantasiekoker van C. blijkt te komen (en op alle punten is afgewezen door de rechters) werpt daar wel een bijzonder licht op.
2.Mr. De Wijn heeft samen met haar cliënt het opzetje voor dit hele circus gemaakt. En eenmaal A gezegd moet er tot het gaatje doorgeprocedeerd worden. Inclusief het telkens tot niets leidende artikel 12 dat met verve wordt gehanteerd.

We gingen er aanvankelijk maar van uit dat het hier om optie 1 gaat. Maar hoe verder de zaak zich voortsleept, hoe sterker je de indruk krijgt dat optie 2 wel eens een reëel scenario zou kunnen zijn. Haar blinde vertrouwen in het waarheidsgehalte van C’s lezing is na 14 verloren rechtszaken op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.
Mr. De Wijn die op haar website http://www.mrankedewijn.nl/start.html en andere publicaties prat gaat op de bescherming van het bedreigde kind wekt in dit geval sterk de indruk dat ze zich slechts sterk maakt voor (een blinde) bescherming van haar cliënt C. De schade (tot aanwijsbare trauma’s aan toe) die er in dit geval aangebracht wordt bij de betrokken kinderen (en de hele familie) is met geen pen te beschrijven en staat haaks op haar overigens prachtige filosofie.

Interessant is in dit verband een artikel in het dagblad Trouw van de hand van Edwin Kreulen (5 juli 2003) waarin hoogleraar gezinsrecht Wim Slot geciteerd wordt:
Het is moeilijk in te schatten of de Wijn het belang van het kind in complexe scheidingszaken wel echt dient. Ze laat zich immers inhuren door een partij, en hoort de andere niet.
https://www.trouw.nl/home/ik-ben-echt-geen-kwakzalver~ad8f5d0a/

We helpen mr. De Wijn wat betreft haar cliënt even uit de droom met een aantal feiten waaronder een paar uitspraken van C. die bepaald niet in diens voordeel spreken. (zie onderstaande bijlage waarvan de kernpunten reeds eerder gepubliceerd werden.)

Een fraaie cliënt, mr. de Wijn.
De hele wereld, inclusief de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugdzorg en de dames en heren rechters, speelt met elkaar onder één hoedje. Eén groot complot om uw cliënt te beschadigen. Want als er toch één slachtoffer in deze hele affaire is, dan toch wel de beklagenswaardige, ziekelijke narcist C. die nota bene zélf op oorlogspad ging
Zoiets bedenk je niet.
En u gaat dus tot in lengte van dagen door ?

Is mr. Anke de Wijn ziende blind, dat ze alle hemeltergende onzin van haar buitengewoon onfrisse cliënt die zich ontpopt tot een pathologische leugenaar klakkeloos overneemt?
Alle 14 rechtszaken verloor ze kansloos.
Pikant detail: De moeder heeft inmiddels van de rechter eenhoofdig gezag toegewezen gekregen. Dat weer wel.
Er moet in Nederland wel heel wat aan de hand zijn voordat een rechter zo’n uitspraak doet.

C. die van meet af aan aangaf dat het hem enkel om het belang van z’n kinderen ging, wil die kinderen al een half jaar niet meer zien. Hij heeft inmiddels een nieuw gezin gesticht. En is maar op één ding uit: het kapot maken van z’n ex.
De ene na de andere wereldvreemde productie met dwangbevel op straffe van…. schudt De Wijn uit de mouw van haar toga, telkens vergezeld van een toelichting waar de honden geen vreten van lusten.
Mijn god, hoe fout is deze dame bezig.
De vader van z’n tot op het bot beledigde ex die als laatste redmiddel (de overheidsinstanties blijven weg kijken) een securitybureau inhuurde, mag binnenkort ook voorkomen.
Onze sneue narcist is helemaal van de leg.
Ach, het houdt mr. Anke de Wijn van de straat, zullen we maar zeggen.
Haar schoorsteen moet ook roken.
Kan het beschamender?
Het lijkt me een smakelijk hapje voor de Orde van Advocaten die zich maar eens over de handel en wandel van deze treurige strafpleiter moet buigen.
Het is godgeklaagd.

DE HOOFDZAKEN NOG EENS OP EEN RIJTJE

-Uit de eerste (Brabantse relatie) van C is een kind voortgekomen waar hij nog nooit naar omgekeken heeft. Nooit alimentatie betaald. Hoezo: belang van z’n kinderen?
– Hij heeft ooit (het zijn z’n eigen woorden) in Brabant een week in verzekerde bewaring gezeten wegens mogelijke betrokkenheid bij de moord op een kapper.
-Vervolgens blijkt C. (zoals hij ooit z’n 12-jarige zoon toevertrouwde) wegens een geweldsdelict in Israël een half jaar in de gevangenis doorgebracht te hebben. Ten overvloede: het zijn de woorden van C zelf.
-Er zijn uit z’n Naardense tijd drie gevallen van mishandeling bekend. Slachtoffers: zijn echtgenote (meerdere malen, het bewijsmateriaal ligt bij de huisarts), de buurvrouw en een vriend van z’n ex-zwager. Geen officiële aangifte. Op advies van de politie is het gebleven bij een melding.
– Werkzaam bij de douane op Schiphol heeft hij (‘van de vrachtwagen gevallen’) drugs verhandeld/ geprobeerd te verhandelen.
-Na een op de klippen gelopen huwelijk zoog hij uit pure wraak een verhaal uit z’n duim waarin hij z’n ex beschuldigde van geestelijke en lichamelijke mishandeling van haar kinderen en….. hem zelf. Gedeponeerd bij Veilig Thuis, de Naardense politie en … bij haar werkgever (..). Van het briefje van mr. De Wijn schieten je spontaan de tranen in de ogen.
-Met medeweten van de politie en Veilig Thuis heeft hij tijdens de huwelijksreis van z’n ex het jongste kind onttrokken aan het ouderlijk gezag en een maand verborgen in de woning van zijn nieuwe vriendin in C.
-Om z’n verhaal te ondersteunen heeft hij twee (inmiddels ex-) vrienden onder druk gezet om een valse getuigenis af te leggen. Pikante bijzonderheid: het betrof de mishandeling van een kind dat nog geboren moest worden. (..)
De betrokken personen zijn inmiddels teruggekomen van deze getuigenis. Zodat ze in het geval van een rechtszaak in ieder geval niet van meineed kunnen worden beschuldigd.
Nog een derde persoon is bezocht. Via pure intimidatie werd geprobeerd haar in zijn kamp te trekken. Tevergeefs. Die persoon heeft daarover een klacht ingediend.
-De rechter heeft de mishandeling van tafel geveegd. Het hele verhaal van C. is, inclusief een vervalste foto, gebakken lucht. Met de kennis van nu heeft hij zich schuldig gemaakt aan o.a smaad en een poging tot reputatieschade van z’n ex. Om nog maar niet te spreken van ernstige emotionele schade bij z’n ex, haar kinderen en familie.
Onttrekken aan het ouderlijk gezag blijkt nu dus een ordinaire ontvoering te zijn met vervolgens een gijzeling gedurende een maand.
De traumatische gevolgen van deze gijzeling voor het jongetje zijn bijna drie jaar na dato nog steeds merkbaar.
-In de woning die hij voor een schappelijk bedrag van z’n ex schoonfamilie mocht huren heeft hij wiet verbouwd. De overduidelijke bewijzen daarvan en van een aantal andere onverkwikkelijke (strafbare) zaken zijn door een securitybureau vastgelegd in een vuistdik dossier.
-‘Omdat hij de huur niet kon betalen’ is hij verkast naar de (koop) woning van z’n nieuwe vriendin met wie hij (ondanks dat hij dat hardnekkig ontkent) samenwoont. De huurwoning bleek nadat hij die verlaten had één grote ravage.
-Hoe zit het met dat huis in Friesland dat hij (zonder vaste officiële inkomsten van betekenis) opeens kocht? Interessant om eens uit te zoeken hoe hij de hypotheekverstrekker om de tuin heeft geleid.
-In dat huis startte hij wederom z’n wietverbouw. Het securitybureau dat door de familie was ingehuurd (je moet tegenwoordig zelf actie ondernemen, voor de politie is het een te kleine jongen) heeft alles tot en met het storten van het bijbehorende afval in kaart gebracht, waarschuwde de politie. Waarna de plantage ontmanteld werd.
-De rechter bepaalde dat C de achterstallige betalingen (15.000 euro aan alimentatie en andere kosten) aan z’n ex moet betalen.
Hij weigert botweg.
En sancties door Justitie?
Ho maar.
Zelfs van een beslaglegging op het Friese huis is het nog niet gekomen.
-Onlangs spande hij z’n zoveelste kansloze rechtszaak aan. Verzoek afgewezen door de rechter.
C moet de proceskosten betalen.
Het zal vervolgens wel weer een even kansloos artikeltje 12 worden…..
-En dat allemaal gesouffleerd door een advocaat op toevoeging, waar hij geen recht op heeft.
Hij besodemietert de kluit. Maar de verantwoordelijke instanties weigeren, ondanks alle aangedragen overduidelijke bewijzen, in te grijpen.
-Een samenvatting van de hele terreuraffaire is onlangs opgestuurd naar de plaatsvervangend ombudsman. Een nietszeggend en teleurstellend antwoord van haar secretaresse: Helaas kunnen we hierin geen verandering brengen.
Met andere woorden: Zoek het maar zelf uit!
Een eenzame strijd.

Lees ook:
Bestaat er nog recht(1)
Met je water naar de dokter

Een ombudsman of ombudsvrouw is een onpartijdige klachtbehandelaar(ster) die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven.bbfx3inaw88k_wd640

Advertenties

10835509246_40bb2d6257_b

Crimineel blijft z’n Naardense ex en haar gezin terroriseren en ……. krijgt daar van de rechters alle ruimte voor

Na bijna drie jaar lijkt er maar geen eind te kunnen komen aan het familiedrama, veroorzaakt door een tot op z’n bot gefrustreerde ex-echtgenoot, dat ik beschreef in het titelverhaal van mijn columnbundel ‘Met je water naar de dokter’.
Het is een feitelijke samenvatting van een tachtig pagina’s tellend dagboek dat ik lange tijd bij hield.
Maar liefst veertien rechtszaken (die hij allemaal verloor) en een vuistdik dossier van een Securitybureau waarin de onomstotelijke bewijzen geleverd worden voor de criminele handel en wandel van deze drugshandelaar met een zware persoonlijkheidsstoornis zijn voor Vrouwe Justitia niet voldoende om de man te stoppen.
Zijn uit pure wraak voortkomende treurigheid, gedekt door een dubieuze advocaat (op toevoeging) mag ongelimiteerd voortwoekeren.
Op een listige manier tovert hij telkens weer nieuwe leugens, verdachtmakingen en verzinsels uit z’n hoge hoed waartegen de beklagenswaardige moeder van z’n kinderen zich iedere keer maar weer heeft te verdedigen.
Inderdaad listig, omdat Justitie bij iedere nieuwe rechtszaak (met telkens een andere rechter van wie je je terecht mag afvragen of die het hele dossier kent) gedwongen wordt deze geïsoleerde aanklacht te behandelen. Zonder de grote, en voor hem zwaar belastende, context te kennen waarbinnen die geplaatst moet worden.
Sterker nog: deze als irrelevant af te doen.
Hoezo familierecht?
Afgelopen week had de geperverteerde ziekelijke narcist de euvele moed om de moeder van z’n kinderen weer ’s voor te laten komen. Hij eiste brutaalweg de foto’s op van het huwelijksfeest van haar en haar nieuwe partner.
Zelf had ie voor de rechtbank met een knullig gefotoshopt portret van hun jongste zoon geprobeerd te bewijzen dat die twee dagen voor dat huwelijksfeestje ernstig door moeder mishandeld was.
Door rechter nummertje zoveel van tafel geveegd.
En terecht.
Laat ik nou toevallig zelf de fotograaf geweest zijn die de huwelijksreportage maakte. Met o.a. uiteraard ook foto’s van het zogenaamd ‘zwaar mishandelde’ knaapje.
Geen blauw oog, kapotte lip, zelfs geen schrammetje te ontdekken.
De tachtig bruiloftsgasten zijn overigens stuk voor stuk bereid dit onder ede te bevestigen.
Hoe dom kun je zijn?
Met z’n door hem zelf gefotoshopte plaatjes maakte hij zich voor de rechtbank tot een lachertje. Hij kon er mee inrukken.
In mijn foto-archief, zo werkt de moderne techniek, kun je tot op de seconde nauwkeurig achterhalen op welk tijdstip ik op de betreffende dag mijn 120 foto’s schoot.
Maar die zijn (volgens hem) geshopt………
Hoe treurig wil je het hebben?
Waar wil de man in godsnaam heen?
Terreur.
En in onze rechtsstaat kun je daar kennelijk tot in lengte van dagen mee doorgaan zonder dat je teruggefloten wordt.
Als eigenaar van een eigen huis (..), samenwonend met een vriendin (aan wie overigens ook een buitengewoon onsmakelijk verhaal kleeft) in haar koophuis, blijkt hij niet in staat z’n achterstallige alimentatie- en andere schulden (15.000 euro) te betalen. Maar maakt wel ongelimiteerd gebruik van een pro deo advocaat waar hij absoluut geen recht op heeft die bereid is eindeloos voor hem te procederen.
De hoogste tijd om het doopceel van die advocaat die zich zonder scrupules voor deze karretjes laat spannen, eens te lichten, lijkt me.
De proceskosten die de familie heeft gemaakt bedragen inmiddels 80.000 euro. Die zullen wel nooit op hem te verhalen zijn. Zelfs wanneer Justitie wakker wordt en een rechter hem volkomen terecht zou veroordelen wegens ontvoering, gijzeling, smaad, reputatieschade, valsheid in geschrifte. Om maar eens een paar zijstraten te noemen.
We moeten helaas vaststellen: recht bestaat (in dit geval) niet.
En dat is een ontluisterende constatering.

Het complete verhaal MET JE WATER NAAR DE DOKTER? Click onderstaande link aan.
Met je water naar de dokter

Proost !

Geplaatst: 14 april 2018 in actualiteit, afscheid, gezondheid, persoonlijk, zorg

Red wine

lintjeLatijn is een behoorlijk dooie taal.
Morsdood eigenlijk.
Je kunt er, koketterend op feestjes en partijen, goeie sier mee maken, ten bewijze dat jouw boeiende persoonlijkheid tot het exclusieve clubje behoort dat die hooggewaardeerde gymnasiumopleiding van weleer, met grieks en latijn, achter de kiezen heeft. Toen het gymnasium nog het gymnasium was. Want als we ons niet vergissen zou in het kader van het opleuken van de middelbareschool-opleidingen in de nabije toekomst ook wel eens een forse streep door die oude talen kunnen gaan. De relevantie (heb je er bijvoorbeeld écht wat aan bij het aanleren van andere talen?) is al jaren behoorlijk zoek. Eén oude taal in je profiel (waar je een paar luizige uurtjes in de week mee mag stoeien) is tegenwoordig al voldoende voor zo’n papiertje.
Want vergis je niet, het is behoorlijk stampen geblazen om die van de pot gerukte ablativus absolutus of de naamvallen van de derde declinatie een beetje ordentelijk in je kop te krijgen.
En dat allemaal op een leeftijd dat de hormonen door je lichaam gieren en de zesjescultuur voor velen die standaard toch al een niveautje te hoog ingeschaald lijken te zijn in ons onderwijscircus, de reddingsboei is waar ze zich wanhopig aan vastklampen. En een taal als, pak ‘m beet, Spaans, stukken voor de hand liggender zou zijn.
Het zal wel een vorm van opgeleukt cultuuronderwijs worden.
De klassieke cultuur, wel te verstaan.
Kennis van de wortels van onze beschaving.
De zin daarvan staat in ieder geval niet ter discussie.

Deze week viel een missive van onze burgemeester Han op de mat.
Althans, de naam van drs. H.M.W. ter Heegde staat er onder.
Z’n secretaris D.J. van Huizen heeft zich kennelijk over het klusje ontfermd.
Of die Dick zich ooit in het zweet zijns aanschijns zes uur in de week te pletter heeft zitten te vertalen in Livius, is nog maar de vraag.
Als je dan koketteert met de klassieken, doe het dan goed.
De aanhef.
Geachte decorandus,
Hoezo decorandus?
Ik heb het, omdat ik er niet mee op m’n bek wil gaan, voor de zekerheid nog maar even dubbel gecheckt bij professor Wikipedia.
decorandus zelfst.naamw. (m.) Afbreekpatroon: de – co – ‘ran – dus Herkomst: «Latijn Verbuigingen: decorandi of -sen (meerv.) hij die gedecoreerd gaat worden
En als ik het goed begrepen heb is het toch de bedoeling dat op het feestje van Han alleen diegenen door de ballotage komen die al lang een breed zo’n lintje in de pocket hebben..
De decorati dus. (Nee, niet die straalvinnige vissensoort uit de familie van stekelruggen).

Het gaat daar op Koningsdag in het Naardense stadhuis (met koffie en koek)  trouwens een dolle boel worden.
Maar liefst twee coupletten van het Wilhelmus moeten de decorati er tot eer en meerdere glorie van onze jarige vorst door jassen.
Die verrekte Buma heeft behoorlijk z’n zin gekregen.
Mijn schild ende betrouwen dus?
Ik lepel hem als product van een oerdegelijke opvoeding nog naadloos op.

Zal helaas schitteren door afwezigheid.

IMG-20180408-WA0000

2018-03-21 23.14.17

Over de voortvarende IT-jongens en -meisjes aan de Brinklaan kun je qua innovatie best wel wat aardige dingen zeggen. Van kleurkeuze hebben ze echter weinig sjoege. Dat in hun overzichtje het CDA kleurloos weggezet wordt, soit. Maar dat de twee smaakmakers van deze lokale verkiezingen, HART en GDP, het met respectievelijk licht- en donkergrijs moeten doen, is op z’n minst opmerkelijk.
Als er dan in de blauwe sector (VVD,D66) toch twee varianten opgehoest kunnen worden dan hadden ze naast het wat fletse groen van GL voor HART (van 2 naar 4) net zo makkelijk een kek tintje in dezelfde kleur kunnen reserveren..
Het GDP, dat tot in de raadszaal aan toe verreweg de luidruchtigste en agressiefste campagne voerde, marcheerde met vier zetels in de Raad binnen. Ze hadden er in feite natuurlijk al drie. Niettemin opmerkelijk. Je kunt van alles zeggen over het dissidentenclubje van Jelmer en Erik-Pieter. Maar kleurloos zijn ze niet.
Hoewel?
De vraag blijft natuurlijk: waar staan ze in werkelijkheid?

De coalitieonderhandelingen kunnen van start. Het voortouw is wederom in handen van de VVD die als grootste partij (-1, dat weer wel) traditiegetrouw weer aan die kar mag sleuren. Dat de liberalen bepaald niet staan te trappelen om winnaar GDP in hun hart sluiten, is evident. Ze schopten immers Kruyt en Vlaanderen afgelopen jaar om verschillende redenen uit de partij. En als je je oor gisteravond in de wandelgangen aan de Brinklaan te luisteren legde, lijkt men over de hele breedte nogal wat vraagtekens te zetten achter het werkelijke democratische gehalte van het polletjesclubje GDP.
HART, dat jarenlang op vele terreinen constructief en principieel oppositie voerde, moet langzamerhand als machtsfactor van betekenis stukken serieuzer genomen worden. En dat is maar goed ook. Te veel heikele thema’s immers zijn door de huidige coalitie weinig subtiel behandeld. Het is de hoogste tijd voor een frisse wind. Misschien dat de aanwezigheid van een substantiële HART-vertegenwoordiging er voor kan zorgen dat bijvoorbeeld de plaatselijke PvdA en Groen Links die zich in de afgelopen jaren regelmatig voor minder fraaie karretjes hebben laten spannen, wakker worden en hun ware gezicht weer ’s tonen.
Formeel zal er natuurlijk met winnaar GDP gepraat worden. Maar met een coalitiepartner die bij ieder onderwerp eerst een polletje op Facebook moet organiseren om z’n standpunt te bepalen, schiet dat niet op.
Welke coalitie er ook komt, en we gaan er gemakshalve maar even van uit dat het GDP daar geen deel van uit maakt, de situatie is stukken minder somber dan ie lijkt.
En daarbij gaat, ik zweer het je, datzelfde GDP nog een cruciale rol spelen.
Een voorbeeldje.
Het langzamerhand volstrekt onbegrijpelijke Scapino-dossier (wie het nog snapt mag z’n vinger opsteken) komt geheid op de agenda.
Ooit werd de verplaatsing van Appie naar het Scapinoterrein door de (toen nog Bussumse) Raad weggestemd. Daar waren waarachtig wel verschillende, zeer zwaar wegende inhoudelijke argumenten voor. Wie schetst onze verbazing dat de verhuizing van de grootgrutter in de afgelopen regeerperiode door de huidige coalitie met een gênante minachting voor die raadsmeerderheid door de achterdeur weer is binnengehaald.
Hoe de coalitie er ook uit komt te zien, die Scapino-vlieger gaat straks niet op.
Jelmer namelijk, organiseert daarover op Facebook z’n voldemocratische polletje waarin jan en alleman natuurlijk hartgrondig NEE zegt. Waarna met steun van vier GDP-stemmen het doek valt over dit tranentrekkende dossier.
Tenminste, als het GDP zich aan z’n belofte houdt.
En dat laatste zit nog. Want afgelopen week werd Jelmer er op Facebook op gewezen dat de standpunten in z’n campagne op z’n zachtst gezegd nogal eens op gespannen voet staan met de uitslag van z’n polletjes.
En hij moet natuurlijk ook nog ’s de kikkers in z’n kruiwagen zien te houden
Het gaan mooie tijden worden.

Jelmer 1

Dat het Amerikaanse volk zich een narcistische mafkees als president heeft laten aannaaien, is een zaak van de yanken zelf. Dat die druistige Donald zich bediende van o.m. het netwerkje van Mark Zuckerberg (Facebook) was evenwel een uitermate slimme zet. Dat moet je hem nageven.
Onze Naardense Jelmer heeft in ieder geval niet zitten pitten.
Wat Donald kan kan ik ook, moet ie gedacht hebben.
Maar het gaat me toch een paar bruggen te ver als Jelmer via datzelfde Facebook me keer op keer persoonlijk komt lastig vallen met z’n zogenaamde democratische campagnebabbeltjes.
Agressieve campagnetechnieken waar ik niet om heen kan.
En niet van gediend ben.
Ik wil eigenlijk niet reageren op dit soort ongein. Te meer daar ik me voor deze gelegenheid heb laten strikken (ik ga voor het eerst van m’n leven vreemd) om bij de lokale concurrentie als lijstduwer een steentje bij te dragen. En dan loop je al gauw het risico van dubieuze motieven en belangenverstrengeling verdacht te worden.
Maar nu hij het zelfs flikt om niet alleen mijn Facebookpagina maar ook mijn persoonlijke activiteitenagenda op agressieve wijze te bevuilen, is de maat vol.
In m’n Oudejaarsconference, eind december in de Mess, maakte ik als cabaretier op satirische wijze gehakt van de lokale politiek. Iedereen kreeg een beurt. Ook over Jelmers sneue manier van democratie bedrijven had ik een aardig itempje. Ik zal je, om niet al te veel populistische olie op het vuur te gooien, de inhoud besparen.
De GDP-waarheid die simpel door te prikken is heeft er voor gezorgd dat mijn satirische woorden inmiddels vlees geworden zijn. Ik zat er goed beschouwd niet zo ver naast.
Bij het lijsttrekkersdebat, vorige week in het Bussumse gemeentehuis, stelde ik tot m’n verrassing vast dat z’n collegae ‘Polletje Kruyt’ kennelijk niet al te serieus nemen. Daar vielen woorden (ze zijn niet van mezelf) als ‘ prostituee van de Gooise Meren, je kunt met hem alle kanten op, waait met alle winden mee’.
Maar op Facebook is hij in ieder geval de ongekroonde koning.
En dat telt tegenwoordig.
Hij gaat z’n gang maar
Maar wel opzouten van mijn pagina!

Mocht je echt met de handen in het haar zitten, welk vakje er woensdag a.s. rood gekleurd moet worden, dan heb ik, als je dan tóch voor lokaal gaat,  misschien wel een tip. Niet meer dan dat.
Geheel vrijblijvend natuurlijk.
Lijst 6. Persoonlijk vind ik die nummer 1 een hele goeie.

27655154_1006015579554080_7549620708905510886_n

gast
G&E 16 maart
Vorige week het eerste, uitermate geslaagde Politiek Café in Podium deMess in Naarden.
Zeg maar een themamiddag over Naarden en het toerisme.
Een bomvolle zaal (de toeschouwers tikten pro forma een zeer bescheiden entreeprijsje neer).
De GASTEN: een goed gevuld podium met op de eerste rij een indrukwekkende optocht co-referenten. Vertegenwoordigers van bijna alle politieke partijen (waar was 50PLUS?). Ondernemers. Prominente Naarders.
En een uitstekende, professionele gespreksleider in de persoon van Frenk van der Linden.
VRIJWILLIGERSORGANISATIE DeMess was zeer ingenomen met de massale opkomst én het feit dat zoveel GASTsprekers gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging.

Gisteravond het POLITIEK DEBAT in Muiderberg. In de Rijver, dat plaats biedt aan 50 personen. Georganiseerd door de Dorpsraad Muiderberg.
Na het nodige gehannes, om onduidelijke redenen waren aanvankelijk niet alle partijen uitgenodigd, kon het festijn los gaan.
Om mee te mogen doen moesten de politieke partijen wel even de knip trekken. Wilden ze hun verhaal kwijt dan moest er per partij maar liefst 42 euri opgehoest worden.
Merkwaardig.
En dan te bedenken dat die Dorpsraad jaarlijks gesubsidieerd wordt met ruim 4209 euro…….

Je moet dat soort zaken ook gewoon over laten aan ongesubsidieerde vrijwilligersorganisaties.

gastvrij-ja-nee

En je krijgt er nog gratis amusement bij ook………