Hart voor Bussum klopt nog en behoorlijk ook

Geplaatst: 20 juni 2016 in actualiteit, crisis, Gooise Meren, Naarden, overheid, persoonlijk, politiek, zorg

naarder koerier 2.0 jpg

MariekeAls je als vrouw , gewapend met een respectabele partij dossierkennis, ook nog eens goed gebekt en door de gevestigde orde niet weg te poetsen bent, loop je in ‘het wereldje’  al gauw het risico weggezet te worden als een bitch.  Marieke Munneke-Smeets (Hart voor Bussum) zou er zo maar er zo eentje kunnen zijn. Hoogste tijd om dat beeld even fors bij te stellen.

Aan het begin van 2016 had het er alle schijn van dat het gedaan was met het sprookje van de ‘luis in de pels ‘ van de zwalkende fusiebloedgroep Bussum. Bij de installatie van de nieuwe Raad Gooise Meren op 4 januari jl. zag het er nog zo alleraardigst uit. Marieke Munneke Smeets die aangekondigd had een stapje terug te zullen doen en de kersverse fractievoorzitter Rene Sweijen,  ‘broederlijk’ naast elkaar op het bankje in de Naardense Grote Kerk. De verkiezingsuitslag was weliswaar een forse deceptie. Slechts twee zetels. Maar de Bussumse lokalen gingen er toch voor?

Het bleek allemaal schone schijn. Sweijen gaf kort daarop een staaltje  onvervalst kiezersbedog ten beste door z’n overstap naar de Gooise Ouderenpartij. Toch een politieke groepering met wie in de voorgaande jaren vaak schouder aan schouder was opgetrokken in de oppositie tegen de Bussumse liberale machtspolitiek. Onbegrijpelijk en onverteerbaar. Waarom heeft ie z’n zetel niet ingeleverd?

Hoogste tijd voor een gesprek met Munneke-Smeets, of zo je wilt Smeets, zeker niet dat ongeleide projectiel, zoals sommigen ons willen doen geloven, die het stokje weer overgenomen heeft. Haar lezing van de achtergronden bij deze breuk. Over de heikele thema’s waarmee HvB ( samen met de GOP) in de afgelopen periode aan de weg timmerde. Maakte HvB strategische missers in de verkiezingscampagne? En over de toekomst. Is het elan er nog of hoe zit dat?

Twee uur aan tafel met Smeets vliegen voorbij. Opvallend gemakkelijk formulerend racet ze door een aantal kernzaken waarvoor Hart voor Bussum zich jarenlang hard maakte. Met haar enorme dossierkennis, waar zelfs (gewezen?) aartsvijand  VVD tegenwoordig in toenemende mate alleen maar respect voor kan opbrengen, lijkt geen berg haar te hoog. Liever dan namen te noemen, lepelt ze moeiteloos feiten en achtergronden op die de kern vormen van drie jaar oppositie tegen de dubieuze en zelfs hier en daar corrupte Bussumse bestuurscultuur.

fusiebespreking

Het ontstaan van HvB had natuurlijk in de eerste plaats  te maken met de verfoeide plannen voor het Bussumse centrum. En  de op handen zijnde fusie natuurlijk. Was er wel sprake van een ordentelijke volksraadpleging?

Eerst maar eens de ontstaansgeschiedenis. En de meest aansprekende thema’s die  HvB in het overwegend nogal behoudende wereldje van Bussum op z’n palmares heeft staan?

MMS: Wij zijn ontstaan in (even diep graven) het voorjaar van 2013. Een samenwerkingsverband van leden van D66, CDA, Bussums Bloei en een aantal lokale groepen (o.a. Buurtpreventie, Fietsersbond , planologen van eigen bodem) om het centrumplan van de toenmalige wethouder Barneveld een halt toe te roepen. Een plan dat pleitte voor nóg meer winkelruimte. Er was een heel goede visie over het centrum gepresenteerd, ruim gesteund  door inwoners. Meer woningen, meer groen. Maar wel een levendig centrum. Barneveld, op wie ook z’n partijgenoten langzamerhand de nodige kritiek hebben, dacht er ongegeneerd 2500 vierkante meter winkelruimte bij te kunnen bouwen. Ondanks de schrijnende leegstand in die sector.

We hebben ons daarnaast  als D66 heel erg tegen die fusie verzet. Vooral ook omdat er in Bussum drie volksraadplegingen vanuit de gemeente zelf waren geweest waaruit bleek dat een fusie, zo die er al moest komen,  met Naarden gewenst was maar zeker niet eentje met Muiden en Weesp. Een heel duidelijk signaal. Toen ben ik in binnen D66 in de problemen gekomen want regionaal en landelijk wilde men in mijn partij die fusie wel. Merkwaardig als je de democratie zo hoog in je vaandel voert. Er liggen immers volksraadplegingen die aan duidelijkheid niets te wensen over laten? Waar staan we als D66 eigenlijk voor?Zeg het maar. Dat gaf  fricties. Ik was in Bussum fractievoorzitter. En die strijd binnen mijn partij wilde ik niet aan. Van de dertig kandidaten op de lijst voor de verkiezingen waren er elf tegen die fusie. En ook binnen de PvdA, en zelfs de VVD was er tegenstand. Toen hebben we zes weken voor die verkiezingen Hart voor Bussum opgericht

En dan kan meteen even het sprookje als zou HvB bestaan uit ‘een stelletje weglopers’, ontzenuwd worden. Smeets had zelf in die periode, omdat ze in een behandelproject zat voor haar ziekte, haar zetel al ingeleverd. Een correcte opstelling dus. En zeker geen weglopen voor je democratische verantwoordelijkheid. Dat faliekante verzet tegen de fusie zorgde er trouwens voor dat enkele PvdA’ers (o.a. Ben de Veth en Kees Flink) zelfs uit hun partij werden gezet. De rol van de Bussumse sociaal-democraten onder leiding van Gerard Boekhoff, die jarenlang aan de leiband van de VVD liepen, wekt sowieso al enige verwondering. Ze maken geen deel meer uit van het huidige College. En nu komen ze opeens met kritiek op Boekhoff’s eigen financiële beleid. De oud-wethouder vertrekt binnenkort trouwens uit de raad.

De kritiek op dat financiële beleid is trouwens één van de speerpunten van HvB. Smeets, in het dagelijks leven psycholoog, zit al tien jaar in de politiek, waarvan vijf als fractieondersteuner  in Naarden, heeft ook op dit terrein de nodige expertise ontwikkeld.

MMS:We zijn begonnen met dat centrumplan. Maar onze kritiek  was natuurlijk veel breder. Er is gewoon geen visie geweest op het centrum van Bussum in de breedste zin van het woord. Niet op het parkeren. Niet op het verkeer. Niet op alle monumenten die er zijn. Mariënburg, Bensdorp. Het zijn allemaal losse projectjes die in elkaar gehangen worden. En dan blijkt dat de parkeer- en verkeersproblemen niet opgelost zijn en zitten we nog steeds met dat hele lege centrum. Het terrein waarop we ons echt hebben onderscheiden is de fusie en de daarmee samenhangende financiën. Want exact alle berekeningen die nu uit de begroting komen hadden wij in 2012 al gemaakt. Op de euro nauwkeurig. En ook die OZB-verhoging had HvB al  helemaal in beeld gebracht. Maar financiën trekken geen stemmen.

 Smeets denkt  dat het punt waarop HvB de verkiezingen heeft verloren, het  burgemeesterverhaal is geweest.

MMS: Daar hebben bepaalde krachten een rol gespeeld die we niet voor mogelijk hielden. De  invloed van Commissaris van de Koning Remkes op de pers bijvoorbeeld. De Volkskrant, Brandpunt en ook het Bussums Nieuws. Dat hebben we ontzettend onderschat. En dat in een, zeg maar,  frauderende gemeente als Bussum. Er is een aantal dingen gebeurd bij zelfs collegeleden, die echt niet kunnen. RTV Noord-Holland en de G&E hebben het goed opgepakt. Maar de Volkskrant is echt bewerkt. Ze hadden daar alle stukken maar het verhaal dat er uiteindelijk uitkwam is totaal vertekend. Daar zijn wel excuses voor aangeboden. Maar toch…

De Volkskrant blijkt inderdaad gebeld. Brandpunt ook. Beide hadden ook geen belangstelling voor een weerwoord. Er moest een item gemaakt worden over burgemeesters die tegenwoordig regelmatig aangeschoten wild zijn, waarin Heijman een hoofdrol moest spelen. Als de pers zo ‘gebruikt’ wordt dan kun je als lokale partij maar bitter weinig voor elkaar krijgen.

 En dat rapport Pheijffer? Er lag toch een uitstekend stuk van jullie juridisch adviseur?

MMS: We zitten best wel met een probleem. Die Marcel Pheijffer is dé specialist van Nederland in forensische accountancy. Heeft heel veel aanzien. De voorzitter van de Accountantskamer draagt hem op handen. Wij wachten nu al heel lang op een uitspraak die iedere keer weer uitgesteld wordt. En nu wordt er zelfs gezegd dat de samenstelling van de Accountantskamer wordt gewijzigd waardoor de uitspraak nog meer verlaat wordt. Via andere kanalen krijgen we te horen dat die kamer wel wil dat Pheijffer op z’n vingers getikt wordt. Omdat ie broddelwerk heeft geleverd. Hij heeft zich niet aan de regels gehouden. Het is echter de vraag of de Accountantskamer dat aandurft. En intussen wordt er wél een rekening van 50.000 euro ingediend. Remkes heeft gewoon zonder toestemming van de Provinciale Staten dat geld uit de kas van de provincie gehaald. Geen noodsituatie die zoiets zou rechtvaardigen  maar gewoon een opdracht (zonder de daarvoor benodigde opdrachtbevestiging…) die in zes weken klaar moest zijn. Er zijn meerdere keren vragen over gesteld maar die weigert Remkes gewoon te beantwoorden. We hebben daar meerdere klachten over ingediend bij z’n directe baas minister Plasterk. Zonder resultaat. En dat terwijl iedereen weet dat het zaakje stinkt.

Vers-van-de-persUitgerekend vandaag, 20 juni, net voor publicatie van deze bijdrage, kunnen we in een persbericht van Hart voor Bussum de uitspraak van de Accountantskamer lezen waarin de klacht van HvB gegrond is verklaard. De volledige tekst van het persbericht is als bijlage toegevoegd.

Kern van de bezwaren van HvB was het disfunctioneren van Heijman als burgemeester van Bussum.  Bonnetjesaffaires. Misleidende verklaringen over de verkoop van z’n huis. Z’n huisvesting. Onterechte pension- en reiskostenvergoedingen.

Pikante bijkomstigheid:  HvB heeft op uitnodiging uitgebreid contact gehad met z’n vorige gemeente Lievelde in Oost-Gelderland waar de spraakmakende Bussumse affaire ook doorgedrongen was. De beerput die daar opengetrokken werd, loog er niet om en bevestigt het verhaal van HvB . Vergelijkbare bonnetjesaffaires. Taxiritjes Lievelde-Den Haag à raison van 600 euro. Het gaat om tienduizen euro’s. Hij is aan het terugbetalen en dat zegt heel wat. En wat te denken van een op instigatie van Heijman ten onrechte ontslagen raadslid. Dan moet je ze wel bruin gebakken hebben. Gebeurde in oorlogstijd als je connecties met de NSB had.

Het is allemaal van een uiterst bedenkelijk niveau.

Maar er is meer. Deze affaires vormen mogelijk het topje van een ijsberg. Smeets beschikt over informatie die, als de juistheid onomstotelijk bewezen is, de ernst van het hiervoor genoemde gesjoemel zo mogelijk minstens evenaren. Een kluif waar een beetje onderzoeksjournalist voorlopig behoorlijk mee onder de pannen zou kunnen zijn.

 Iets anders. De verkiezingen voor de gemeenteraad Gooise Meren? Was het strategisch wel zo handig om die verkiezingen in te gaan als Hart voor Bussum? Daar win je in Naarden en Muiden absoluut geen zieltjes mee. Riekt dat niet te veel naar louter Bussumse belangen? Jullie hadden je als actiepartij toch ruim van te voren moeten herprofileren?

MMS: Het probleem zat ‘m in het feit dat wij door de verkiezingscommissie als nieuwe partij werden gezien. En dan moet je in augustus de namen al doorgeven. Wij konden niet anders dan ons als Hart voor Bussum registreren. Door het zomerreces was het praktisch onhaalbaar. Het  is lastig om je als Bussumse partij in de Gooise Meren te profileren. We waren al best ver met een nieuwe naam. Maar een nieuw merk neerzetten in twee maanden, dat lukt niet zomaar. We hadden daarnaast trouwens gedacht drie of vier zetels te halen. Maar in Bussum is maar 37% van de mensen gaan stemmen en in ‘onze’ wijken slechts 10%. We werken nu aan een nieuwe naam die in september gelanceerd gaat worden. In Naarden is voor ons zeker wel wat te winnen. Want daar is wel ruimte voor een lokale partij. We hadden daar niettemin zo’n 280 stemmen. Ik weet niet of het nou zo’n strategische misser was. De slechte opkomst in Bussum heeft er hard ingehakt.

En over het vertrek van René Sweijen. Het gerucht gaat dat jouw opstelling binnen de fractie onverteerbaar voor Sweijen was. Met die tweede viool zou jij de grootste moeite gehad hebben. Strategische meningsverschillen?  Zag je dat echt niet aankomen? Sweijen hult zich sindsdien in dichte rookwolken en zwijgt in alle talen.

MMS: Als je geen fractievoorzitter meer wilt zijn dan geef je aan dat je dat niet meer wilt.  Ik weet echt niet wat er is gebeurd. Vanaf 15 januari kon ik hem niet meer bereiken. Ik weet wel dat zijn manier van werken niet zo goed viel in de fractie. Misschien te autoritair. We hadden heel goed afgesproken hoe wij gingen samenwerken. Samen. Draagvlak creëren. Hij was nogal solistisch aan het werk. Maar daar hadden we volgens mij prima uit kunnen komen. Zijn fractievoorzitterschap heb ik ook gewoon gesteund.  Ik heb over een mogelijk vertrek met hem nooit een gesprek gehad. Hij heeft er ons allemaal, ook het bestuur, behoorlijk mee overvallen. Zeker ook dat ie de overstap naar nota bene de GOP maakte. Dat ie niet zo lekker in z’n vel zat, zag iedereen. Ik moet zeggen, Jan (Kwekkeboom, fractievoorzitter GOP, FM) was een goeie vriend van me. Dat maakt het allemaal extra merkwaardig. Het moet haast wel van voor januari allemaal lopen. Het vervelende is wel dat het naar buiten toe allemaal kennelijk overkomt als een samenwerkingsprobleem. Maar als je niet communiceert……We hebben drie jaar lang heel goed samengewerkt. Toen ik aangaf dat ik het rustiger aan wilde doen, is ie misschien geschrokken. René is een ideale tweede man. Ik ook trouwens.  Anderzijds, na z’n overstap is er wel een stukje negativiteit verdwenen.

Uiteraard is René Sweijen in het kader van hoor en wederhoor om commentaar gevraagd. Hij is daartoe bereid. En daarbij wil hij wel wat verder gaan dan in de lokale pers en z’n ontwijkende antwoord op Gooi-TV. Dat gaat wat hem betreft echter de komende veertien dagen niet lukken. Maar binnenkort wordt die afspraak gemaakt. Om het plaatje compleet te maken.

En hoe nu verder met de partij in verwarring? Is er nog zoet te vinden na al het zuur? Jullie gaven vanaf de oprichting , zo heeft de geschiedenis bewezen,  het broodnodige,  kritische geluid in het nogal verziekte Bussumse politieke wereldje. Jullie gooien toch de handdoek niet in de ring?  Heb je als eenmansfractie voldoende draagvlak bij je achterban? En, last but not least, heb je er nog wel zin in?

MMS: Na tien jaar vond ik het de hoogste tijd worden voor wat anders. Ik heb bovendien een vrij drukke baan. En vier kinderen die begeleiding en aandacht vragen. Maar ik kan er nu natuurlijk niet mee stoppen. En dat ga ik ook niet doen. Ik ben wel een beetje het geheugen van de huidige Raad. Ken de Bussumse en Naardense dossiers goed. En Muiden, daar zit ik sinds 2012 ook behoorlijk in. Zelfs de wethouders komen regelmatig langs met vragen.

Op mijn geheugen en op het feit dat wij ons werk altijd goed hebben gedaan, kan ik dat raadswerk wel gewoon voortzetten. Maar er wordt nu veel meer verwacht. Dat onze partij ook in Naarden en Muiden neergezet moet worden. Een nieuwe naam. Daar moeten ook andere mensen voor opstaan. We hebben gelukkig veel leden. Actieve leden. Daar onderscheiden we ons wel in. Maar die worden wel ouder en gaan andere dingen doen. We hebben wel behoefte aan jongeren die de kar willen trekken.

oogstenWe zitten daarnaast in een periode om te oogsten. Dat is duidelijk. Daar wil ik graag bij zijn. En we zijn ook wel toe aan  het nodige  eerherstel dat, gezien recente ontwikkelingen, lonkt aan de horizon. Aan thema’s voor de komende periode geen  gebrek. Huisvesting, sociale huurwoningen in combinatie met de urgentieregeling voor statushouders. Wij vinden dat Gooise Meren veel actiever moet worden in het realiseren van sociale huurwoningen en tijdelijke huisvesting. Ook in het vluchtelingendossier zijn we actief. En als lokale partij richten we ons natuurlijk per definitie op de problematiek van de wijken. Ook op het terrein van financiën laten we als vanouds goed van ons horen. Daarin worden we nu nota bene gesteund door de VVD-wethouder Jan Franx die een aardig eind mee gaat in onze kritiek op het gevoerde beleid. En  dat maakt de samenwerking ook een stuk prettiger. Zelfs samen met de VVD dienen we moties in. De grap is: toen we vijf zetels hadden, werden we gezien als een bedreiging. Met één zetel nemen ze ons meer en meer mee in alles. En ik moet ook zeggen: we hebben nu ook wel een hele goeie(plaatsvervangend) burgemeester die de zaken uitstekend oppakt.(..)

En dat is gezien onze ervaringen van de laatste jaren een ware verademing.

NB: Van een nadere toelichting van de kant van Sweijen is het, hoewel we nog wel iets van een persoonlijk gesprek hadden, niet gekomen. Bij nader inzien voelde hij er niets voor. De bal van het kiezersbedrog kaatste hij terug naar Smeets. (..) Verder wekte hij de indruk dat de oorzaak van z’n vertrek lag in de onverenigbaarheid van de karakters. Daar moesten we het mee doen.

 

BIJLAGE

 Persberichtjpg

hvb        Persbericht  van Hart voor Bussum, 20 juni 2016

Uitspraak accountantskamer: klacht van Hart voor Bussum over rapport Pheijffer is gegrond verklaard

Op 25 januari jl. diende de zaak van Hart voor Bussum tegen de forensisch accountant Prof. Dr. Mr. M. Pheijffer, registeraccountant. De accountantskamer had 5 maanden nodig om tot een goede uitspraak te komen, veel langer dan de aangegeven 10 tot 15 weken. Vandaag op 20 juni 2016 volgt de langverwachte uitspraak.

De accountantskamer spreekt het volgende uit over de werkwijze van Pheijffer: “Gezien het vorenstaande heeft betrokkene bij het uitbrengen van het rapport de hiervoor geformuleerde eis niet nagestreefd en hiermee gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Daaruit volgt dat dit klachtenonderdeel in zoverre gegrond is.” Conclusie: Pheijffer heeft zich niet gehouden aan de scope van zijn onderzoek en dat niet verantwoord in zijn rapport.

De accountantskamer oordeelt ook streng over het rechtmatigheidsonderzoek van Pheijffer over de declaraties van oud-burgemeester Heijman: “Vastgesteld moet worden dat in het rapport een definitie van het begrip rechtmatigheid ontbreekt.”  en “Vervolgens moet worden vastgesteld dat betrokkene (Pheijffer) bij de beantwoording van de vraag naar de rechtmatigheid op vele plaatsen in het rapport onderscheid heeft gemaakt tussen een formele en een materiele benadering van de rechtmatigheid van de aan Heijman toegekende en ontvangen vergoedingen, maar dat van deze kwalificaties in het relatie tot het begrip rechtmatigheid geen omschrijvingen in het rapport zijn opgenomen.”

Conclusie: Pheijffer heeft niet goed uitgelegd in zijn rapport op basis waarvan Heijmans vergoedingen rechtmatig zouden zijn verstrekt.

De uitspraak behelst 40 pagina’s maar de kern is samengevat op het einde: de accountantskamer verklaart de klacht gegrond, zoals weergegeven in het rapport en Pheijffer moet de griffiekosten betalen.

Pheijffer heeft niet voldaan aan wat ‘wezenlijk’ is bij een persoonsgericht onderzoek.

Hart voor Bussum is blij met de uitspraak, maar maakt zich wel zorgen over dit patroon in het openbaar bestuur: een burgemeester die onkosten declareert zonder zich aan de geldende wetgeving te houden, een commissaris van de Koning Remkes die zonder toestemming van de Provinciale Staten ruim €50.000 uit de provinciekas haalt om een hoogleraar en autoriteit op het gebied van forensische accountancy een onderzoek te laten doen om recht te praten wat volgens de wet onrechtmatig was.

 

Advertenties
reacties
 1. Jan Weerdenburg schreef:

  Goed stuk. Duidelijk weergegeven, dat zal vaker moeten gebeuren. Hoop nog eens een goed verslag te lezen over de wijze van beinvloeding van bewoners in Bussum m.b.t. de fusieprikkelingen door college en raadsleden. Vooral ook wat er achter de schermen heeft plaatsgevonden, waardoor de Raadsleden in Bussum als kikkers in de kruiwagen werden gehouden.

 2. Arnoud schreef:

  Wat een bedenkelijk niveau. Even voor de goede orde: er zijn 14 klachten tegen Pheijffer ingediend door o.a. HvB waarvan er 13 ongegrond zijn verklaard. Slechts op het (formele) punt van de uitleg van de term ‘rechtmatigheid’ heeft de rechter de klacht gegrond verklaard. 13-1 voor Pheijffer dus. De inhoudelijkheid van het rapport staat nog recht overeind. En overigens: In bovenstaand persbericht wordt geciteerd uit het vonnis, maar dan wel onjuist (lees maar na). Dat is pas echt beklagenswaardig.

  De uitleg van het vonnis door HvB deugt ook van geen kanten, maar past wel in het beeld dat ik inmiddels van HvB heb. Dat men ‘blij’ is met de uitspraak van de Accountantskamer zegt vooral iets over de leesvaardigheid van HvB en weinig over de inhoud van het vonnis.

  Met zo’n politieke vriend in de gemeente heb je geen vijanden meer nodig.

 3. Hugo Kruijt schreef:

  Wat een prima interview, wat een duidelijkheid over zowel de GOP als over degene die de kar (weer) trekt. Als je dit zo ziet heeft de GOP op dit moment alleen nog maar een communicatieprobleem. los van de problemen die Bussum zelf met zich meebrengt, binnen de setting van Gooische Meren. Ik volg het met spanning!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s