Cabaret Dubbelfout versus Rob Stravers: Het weerwoord (slot)

Geplaatst: 2 mei 2013 in actualiteit, burgerlijkheid, cabaret dubbelfout, consument, crisis, cultuur, geloofsbeleving, internet, kleinkunst, taal, wetenschap, zorg
Tags:

Naarden, 2 mei 2013

Aan de lezers van Rob Stravers,

Enige weken geleden bent u, volgens zijn eigen informatie, als één van de 2000 gelukkigen in een van z’n periodiekjes binnen BRIDGE SERVICE verrast met een solo-actie van de heer Rob Stravers, waarmee hij een nogal treurige poging deed te zagen aan de poten van Cabaret Dubbelfout.
Nou zijn wij niet zo bang voor zulk ondermaats gedoe. We hebben genoeg vertrouwen in het gezonde verstand van de Nederlandse bridgeclubbestuurders e.a. die, voorzover ze Dubbelfout in huis haalden, mans genoeg zijn om hun eigen mening te vormen en zo’n lullig onderzoekje op de juiste waarde weten te schatten.
Niettemin, hoewel de heer Stravers ons toezegde een weerwoord van onze kant in zijn publicaties mee te nemen, heeft hij ons eerste en enige commentaar niet geplaatst. Waardoor u verstoken bent gebleven van dat weerwoord.
De heer Stravers manifesteert zich als een ware cabaret-expert met brede expertise. En hoewel we z’n hele gedoe van een twijfelachtig allooi vinden dat je maar het beste kunt negeren, hebben we besloten om u via deze geheel eigentijdse videobrief in conferencevorm van ons weerwoord op de hoogte te stellen. Voor diegenen die niet op zien tegen wat meer leeswerk, is de wat meer gedetailleerde en smakelijke versie er onder geplaatst. Op het gevaar af natuurlijk, dat woordgebruik en stijl ook in deze cabaretversie niet zijn kopje thee zijn.
Maar hij moet het er maar weer mee doen.

Met vriendelijke groet,

Madelon Kroes en Frans Muthert,
Cabaret Dubbelfout
http://cabaretdubbelfout.wordpress.com/


stravers wijsvingerWas het echt de eerste keer dat u een bridgevoorstelling van ons bijwoonde?
Ruim 400 speelden we er in 18 jaar. Met als hoogtepunt in het jubileumjaar van de NBB , 2005:  25 theatervoorstellingen in alle districten. Er zullen daarbij ongetwijfeld wel mensen in de zaal hebben gezeten die het met uw privé-meninkje eens geweest zijn. We kregen carte blanche van de bond. En zo hoort het ook bij cabaret. Aan vertrouwen dat de NBB in ons stelde, ontbrak het niet.
U heeft een mening over Dubbelfout. Prima. Daar heeft u, zoals iedereen, recht op. En wat u daar privé mee doet, moet u zelf weten.
Ik moet zeggen, uw eerste missive  hebben wij werkelijk met tranen in de ogen gelezen. Wat een spruitjesgeur uit het stenen tijdperk. Maar het mag allemaal, zolang u die opinie in uw eigen kringetje verkondigt. Ernstiger wordt het natuurlijk als u een bestand van inmiddels 2000 mailadressen van bridgebestuurders e.a. gaat gebruiken om uw dubieuze, sektarische en moraalridderige  privé-meninkje te slijten. Bent u qua cabaret-ervaring écht blijven steken bij Seth Gaaikema?
U bent een wolf in schaapskleren. Achter  uw ogenschijnlijk vriendelijke maar behoorlijk aanmatigende gekoeterwaal gaan onfrisse bedoelingen schuil.  Als een ware fatsoensrakker wilt u de bridgewereld beschermen tegen een ‘perfide’ cabaretduo dat op een manier te keer gaat die echt niet door de beugel kan.
Het is allemaal de mening van Rob Stravers. Maar wie is Rob Stravers, buiten een gewaardeerd schrijver van bridge-stukkies nou eigenlijk? In ieder geval profileert hij zich in zijn Bestuurwijzer als de wijze adviseur bij het bespreekbaar maken en oplossen van geëscaleerde conflicten. Hij kan ze zelf ook opperbest veroorzaken, zo blijkt. Is ie soms een beetje door z’n onderwerpjes heen? vragen wij ons bezorgd af.
Leg ons nou ’s uit hoe het komt dat we na 18 jaar, jaarlijks nog steeds een speellijst hebben van 25 voorstellingen? Bij een aantal clubs zijn we al voor de derde of vierde keer uitgenodigd. En sommige van die bridgers vragen Dubbelfout ook nog eens voor een voorstelling in de privé-sfeer. Zo vreselijk als meneer Stravers het allemaal vindt, is het dus kennelijk niet.
En met die mening van die meneer Stravers hebben we in deze treurige affaire wel te dealen.
Afijn, u gaat, nadat we u als weerwoord nog uiterst vriendelijk het één en ander over de essentie van satire hadden gemaild waarbij we aangaven dat we not amused waren met uw voorgenomen actie,  ijzerenheinig door met uw activiteiten.
Uw eigenste, kreupele Koningslied staat  trouwens stijf van de tegenstrijdigheden. Dat gaan we uiteraard nader toelichten.
Een enquête. U wilde uw privé- gelijk kennelijk halen.
Al eerder kwam Stepbridge, ongevraagd, aan de beurt. En nu Dubbelfout dus.
Die don Quichot gaat z’n gang maar, besloten we.
Op basis van onze schat aan ervaring zagen we die resultaten met veel vertrouwen tegemoet.
Met de enquête op zich was niet zo veel mis. Redelijk objectief. Maar wel merkwaardig als je weet dat er nogal kwalijke bedoelingen achter zitten. Stemmingmakerij. Niets meer en niets minder.
De uitkomst moet voor u een bittere teleurstelling zijn geweest. Het enthousiasme in het land was verrassend  groot. Toch?
rob stravers kaartVan bovenmeester Stavers mocht iedereen een rapportcijfer geven. Ingetikt in z’n zakjapannertje rolde er een fraai gemiddelde uit: Bridgend Nederland kwam tot een 7,7. U bleek met uw geneuzel op een eenzaam en verlaten eilandje te staan. Van de in eerste instantie 1100 aangeschreven clubbestuurders en anderen (het zijn er dus inmiddels 2000)  reageerden er trouwens slechts 50 (..)  Gevoegd bij uw eigen 11 opgeporde clubgenoten kwam u dus tot het respectabele aantal van 61. Op 1100 verzonden briefjes? Erg representatief en wetenschappelijk kun je het niet noemen. En dan denk je bij al die lovende reacties uit het land: de lone wolf zal wel als een haas inbinden. We lieten het wat treurig aandoende dorpsrumoer dus maar voor wat het was.
Maar nee.
In 1100 mailboxjes plofte de uitslag van deze prachtige  enquête, vergezeld van een aantal moraliserende tipjes van scribent Stravers, die zich op aanmatigende wijze ontpopt tot een autoriteit. Een zelfbenoemde.
Weet de Diederik Stapel van bridgend Nederland überhaupt iets over onze doortimmerde manier van werken, over onze voorbereidingen? Contacten met de verenigingen etc? De goedbedoelde tipjes die u, naast alle verdere wereldvreemde opvattinkjes die u debiteert, ook nog voor ons in petto heeft, wekken de indruk dat u totaal niet weet waarover u praat. En dan hebben we het in dit verband bijvoorbeeld nog maar niet over het uitermate pover ingevulde inventarisatieformuliertje dat wij uitgerekend van uw clubje terugkregen. Wel even aardig om te weten.
Waar is de man mee bezig? vroegen wij ons af. Het begon stevig te rieken naar stemmingmakerij en imagobeschadiging.
Wij ontvingen trouwens een aantal afschriften van mailtjes die verontwaardigde fans van Dubbelfout u stuurden. Onze telefoon stond roodgloeiend. Ze spreken boekdelen. Wat heet? En u weigert nog steeds het licht te zien? Merkwaardig.
En mocht je denken dat je alles gehad hebt, FORGET IT!!!!
Op 4 april, nadat u toch waarachtig de nodige kritiek over u heen had gekregen,
 komt u godbetert via een ander kanaaltje van u, Bridgetraining waarin u nota bene een Hoffelijkheiddrive (..) aankondigt, weer aanzetten met de resultaten van uw stompzinnige onderzoekje. De teller qua mailadresjes staat volgens uw eigen informatie inmiddels op 2000.
Hier valt maar 1 conclusie uit te trekken: Imagobeschadiging. Willens en wetens. En dan is het voor ons mooi geweest.
Hoogste tijd voor wat feitjes.
Uw povere betoogje  staat bol van de tegenstrijdigheden. Argumenten uit het ongerijmde, uit het benepen kokertje van de heer Stravers.
We nemen u met een paar voorbeeldjes even mee naar uw eigen woorden:
1.Uw zwaar wetenschappelijke analyse die grofweg voornamelijk uit drie punten van bezwaar bestaat, moeten we vooral  niet als kritiek beschouwen’. Zorgvuldigheidshalve hebben we het woord kritiek nog even opgezocht in het woordenboek. Maar we kunnen er helaas niets anders van bakken. Het is kritiek. Van een zelfbenoemde expert. Die deze, en nu wordt het menens,  vervolgens massaal de digitale snelweg op gooit.
2.Over stijl valt niet te twisten’? Het zijn uw woorden beste Stravers. Het gaat in uw episteltje over niets anders dan onze stijl waarover u valt.
3. Terzijde. Ook wel geestig eigenlijk: Om uw eigen gevoel voor humor waaraan het niet schijnt te ontbreken én dat van uw clubgenoten te onderstrepen schrijft u dat in de speelruimte van uw club regelmatig verschillende volle en vooral aanstekelijke lachbuien klinken. Daar lusten we er wel een paar van. Hoe bruin wil je ze hebben?
Komen we, samengevat tot de kern van onze bezwaren  die toch wel een tipje van de sluier lichten over uw dubieuze motieven die een tikkie anders liggen dan u ons allemaal wil doen geloven.
1. We citeren u in DOEL VAN MIJN PUBLICATIE
‘Voorkomen dat mensen zich gekwetst voelen. Dat kan door als club niet te kiezen voor een optreden van Dubbelfout’.
Zijn wij nou gek of hoe zit dat?
Het staat er toch: zwart op wit!! Buitengewoon onfris. En dat voor iemand die in z’n publicaties herhaaldelijk het fatsoen zo hoog in het vaandel voert…….
En hoewel imagoschade in het licht van de vrijheid van meningsuiting een rekbaar begrip is, lijkt het hier overduidelijk aan de orde.
Het is geen conference van een cabaretier.
2.In uw eerste mailtje kondigde u aan dat uw publicatie een weerwoord van Dubbelfout zou bevatten. Onze eerste en enige reactie was dat weerwoord.
Wij vinden het nergens terug.
3.En dan die mailinglist van u, meneer Stravers. Desgevraagd meldde het bestuur van de NBB uitdrukkelijk dat die in ieder geval niet door haar verstrekt is. En als zodanig voelt zij zich dan ook geen partij in deze. Laten we het dus maar houden op een knap stukkie huisvlijt. Maar is hier eigenlijk geen sprake van oneigenlijk gebruik?
Excuses zullen er vermoedelijk niet van af kunnen, maar we zouden die natuurlijk wel zeer prijs op stellen.
In uw Bestuurwijzer. Doe uw andere periodiekjes er ook tegelijk maar even bij. Nog één keer die 2000 adresjes aanschrijven, dan maar.

NB: Nu Rob Stravers heeft besloten de link naar deze boodschap, ondanks een eerdere belofte, niet te plaatsen, voel ik me ook niet langer geroepen de reacties van z’n paladijnen hieronder, die hier een week lang mochten schitteren, te laten staan. Reactieruimte gesloten dus.

Advertenties
reacties
 1. Beus schreef:

  Helaas is de videoboodschap privé en weet niet hoe het te openen.
  Op de geschreven tekst heb je erg je best gedaan. Mijn complimenten.

 2. Beus schreef:

  De videoboodschap doet het.
  Hopelijk komt de boodschap goed over.
  Leuk gedaan.

 3. marga goeting schreef:

  Prima gedaan!
  Ik hoop maar dat de heer Stravers de tekst begrijpt, ook al heb je je best gedaan niet al te moeilijke woorden te gebruiken.